دانلود رایگان


پیشبینی نشست سدهاي سنگریزهاي با رویه بتنی با استفاده از روشهاي هوشمند اَنفیس و جِپ - دانلود رایگاندانلود رایگان پیشبینی نشست سدهاي سنگریزهاي با رویه بتنی با استفاده از روشهاي هوشمند اَنفیس و جِپ

دانلود رایگان پيشبيني نشست سدهاي سنگريزهاي با رويه بتني با استفاده از روشهاي هوشمند اَنفيس و جِپ Fulltext
نويسند‌گان:
[ كاوه آهنگري ] - استاديار و مدير گروه مهندسي معدن، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تح[ دانيال بهنيا ] - دانشجوي كارشناسي ارشد استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و [ سيدرحيم معين السادات ] - كارشناس ارشد استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات ت
خلاصه مقاله:

هدف از اين مطالعه، بكارگيري روشهاي هوشمند براي تخمين نشست سدهاي سنگريزهاي با رويه بتني ميباشد. پيشبيني نشست سد از اهميت بهسزايي برخوردار است. اما براي پيشبيني آن روابط دقيقي در دسترس نيست. در اين تحقيق، تلاش شد تا با استفاده از اطلاعات 24 سد مختلف دنيا بهكمك دو روش اَنفيس و جِپ مدلهايي جهت پيشبيني نشست سدهايCFRتهيه گردد. پارامترهايي چون ارتفاع سدH) فاكتور شكل سدSf) و زمانT) بهعنوان پارامترهاي ورودي در نظر گرفته شدند.

كلمات كليدي:
سدCFR نشست سد، اَنفيس، جِپ
پرداخت و دانلود برچسب ها:

سدCFR نشست سداَنفيسجِپپیشبینی


نشست


سدهاي


سنگریزهاي


با


رویه


بتنی


با


استفاده


از


روشهاي


هوشمند


اَنفیس


و


جِپ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن

جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری

سیستم انتقال نیرو

پایان نامه کامل ماشین های cnc

پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارتباط مسئولیت اجتماعی و اشتیاق شغلی کارکنان

تحقیق رشته اقتصاد مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی

مقاله گیاه قوم شناسی منطقه پس قلعه در شمال تهران

%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7 %D9%87%D9%88%D8%B4 %D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D9%88 %D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

دانلود bios dll ps3

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رابطه تعهد سازماني و رضايت شغلي