دانلود رایگان


بررسی اثر مولفه قائم زلزله بر روي سازه هاي ژئوتکنیکی - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی اثر مولفه قائم زلزله بر روي سازه هاي ژئوتکنیکی

دانلود رایگان بررسي اثر مولفه قائم زلزله بر روي سازه هاي ژئوتكنيكي Fulltext
نويسند‌گان:
[ محمود قضاوي ] - استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي، گروه مهندسي عمران [ پدرام روان شناس ] - عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر قدس[ سينا محمودپور ] - دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي، گروه م
خلاصه مقاله:

بحث اثر مولفه قائم زلزله بر سازه هاي ژئوتكنيكي در يك مدت طولاني مورد بحث محققين و مهندسان طراح قرار داشته است، ولي تا اين زمان هنوز بطور كامل ملاحظات ناشي از آن در طراحي انواع سازه ها حل نشده است. در اين مقاله، اثر مولفه قائم زلزله و شتاب ناشي از آن بر روي انواعسازه هاي ژئوتكنيكي، نظير: شمع ها ، ديوار هاي حائل، ژئوسنتتيك ها و ديوارهاي ساحلي و همچنين، تاثير پديده روانگرايي بر روي افزايش ميزاناثرگذاري مولفه قائم زلزله، مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين بررسي ها بر روي شمع، نشان دادند كه به واسطه روانگرايي در هنگام اعمالمولفه قائم زلزله، جابجايي ها شديدا افزايش مي يابند كه اين افزايش در شمع هاي با قطر كم نسبت به شمع هاي با قطر بزرگتر بسيار ملاحظه تر بودهواين در حاليست كه اثر روانگرايي بر اثر فركانس چيره شده است. در ديوارهاي ساحلي جريان روانگرايي در خاك پشت ديوار باعث اعمال فشاربر آن به سمت دريا شده، كه منجر به جابجايي زيادي در اين ديوارها مي شود. در ژئوسنتتيك ها براي مقابله با شتاب هاي قائم رو به بالا، نياز بهافزايش طول و مقاومت در برابر لغزش مستقيم وجود خواهد داشت تا امكان وقوع گسيختگي هاي تركيبي و برون محور در آن ها به حداقل برسد؛ اگر چه شتاب هاي قائم رو به پايين منجر به افزايش مقاومت كششي ژئوسنتتيك ها، شده است

كلمات كليدي:
مولفه قائم زلزله، سازه هاي ژئوتكنيكي، روانگرايي، شتاب قائم، جابجايي ها.
پرداخت و دانلود برچسب ها:

مولفه قائم زلزلهسازه هاي ژئوتكنيكيروانگراييشتاب قائمجابجايي هابررسی


اثر


مولفه


قائم


زلزله


بر


روي


سازه


هاي


ژئوتکنیکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری مسئولیت اجتماعی

ابزاربندي و طراحي شبكه حسگر به منظور سلامت سنجي پل ها

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

گزارش کارآموزی رشته حسابداری گزارش کارآموزی حسابداری اداره جهاد کشاورزی

جزوه راهسازي و روسازي مهندسی عمران

پاورپوينت جامع وکامل درباره معرفی شرکت ebay

پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكي

آيين کار اصول مکان‌يابي و طراحي مهد کودک (براي گروه‌هاي سني 3 ماهه تا 5 ساله)

فایل word مبانی نظری و ادبیات تحقیق رفتار خرید

فایل word مبانی نظری و ادبیات تحقیق رفتار خرید