دانلود رایگان


بررسيك کمي آسيب پذيري ساختمانهاي فولادي با قاب خمشي و مهاربند هم محور - دانلود رایگاندانلود رایگان توابع آسیب پذیري توابعی هستند که براساس یکی از پارامترهاي مؤثردر آسیب پذیري سازه ها و یا ترکیبی از آنها، به تعیین میزان عدديآسیب پذیري ساختمان می پردازند. این توابع با اعمال تابع توزیع نرمال استاندارد برروي نقاط مختلف منحنی ظرفیت، احتمال عبور از سطح ...

دانلود رایگان توابع آسیب پذیري توابعی هستند که براساس یکی از پارامترهاي مؤثردر آسیب پذیري سازه ها و یا ترکیبی از آنها، به تعیین میزان عددي
آسیب پذیري ساختمان می پردازند. این توابع با اعمال تابع توزیع نرمال استاندارد برروي نقاط مختلف منحنی ظرفیت، احتمال عبور از سطح عملکرد
مورد نظر را محاسبه و نتیجه را به صورت ک  می بیان می نماید. در این مقاله براساس نتایج تحلیل استاتیکی غیر خطی میزان آسیب پذیري لرزه اي دو
سیستم ساختمانی فولادي با مهاربند هم محور و قاب خمشی که به صورت بهینه طراحی شده اند مورد ارزیابی قرار گرفته است. که در نتیجه ساختمان
مهاربندي با تعداد طبقات کمتر داراي بیشترین احتمال آسیب پذیري و ساختمان قاب خمشی با طبقات بیشتر داراي کمترین احتمال بوده که در درجه
اول بخاطر نوع قاب و در درجه دوم بخاطر تعداد طبقات بیشتر می باشد.
کلمات کلیدي: تابع آسیب پذیري، تابع توزیع نرمال استاندارد، منحنی ظرفیت، سطح عملکرد

پرداخت و دانلود برچسب ها:

تابع آسیب پذیريتابع توزیع نرمال استانداردمنحنی ظرفیتسطح عملکردبررسيكکمي


آسيب


پذيري


ساختمانهاي


فولادي


با


قاب


خمشي


و


مهاربند


هم


محور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت مديريت سازمانهاي ديجيتالي در سيستمهاي اطلاعات مديريت

دانلود نمونه سوالات تخصصی برق که در مصاحبه های استخدامی میپرستد

تحقیق رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده

تحقیق فروشگاه اینترنتی و تجارت در وب

پاورپوینت مديريت سازمانهاي ديجيتالي در سيستمهاي اطلاعات مديريت

مقایسه بین منظمی و نامنظمی سازه ها و اثر آن روي شکل پذیري قابهاي خمشی فولادي

پروژه رشته کامپیوتر طراحي سيستم كنترل آسانسور

دانلود پروپوزال ارشد حسابداری در مورد بررسی ریسک عدم پرداخت و ضریب واکنش سود

خواص دارويي گياهان

دانلود پروپوزال ارشد رشته روانشناسی پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی براساس سبک