دانلود رایگان


بررسي اثر تغييرات شيب سختي پس از تسليم روي طيف هاي پاسخ با نرمي ثابت در تحليل ديناميكي غير خط يسازه - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي اثر تغييرات شيب سختي پس از تسليم روي طيف هاي پاسخ با نرمي ثابت در تحليل ديناميكي غير خطي سازه ها

دانلود رایگان بررسي اثر تغييرات شيب سختي پس از تسليم روي طيف هاي پاسخ با نرمي ثابت در تحليل ديناميكي غير خطي سازه ها Fulltext
نويسند‌گان:
[ بهروز اكبريان ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه دانشگاه آزاد واحد اهر، مهندسين مشاور آبرا[ سيروس كريمي ابر ] - كارشناس ارشد عمران – محيط زيست، مهندسين مشاور آبران
خلاصه مقاله:

در اين پژوهش به بررسي تاثير شيب سختي پس از تسليم مدل هيسترزيس دو خطي يا Bilinearبر روي طيف پاسخ با نرمي ثابت يا Constant-Ductility Response Spectrum پرداخته شده است. مقاطع فشرده فولادي و بعضي از سيستم هاي جداساز لرزه اي از اين مدل هيسترزيس استفاده ميكنند. ركورد زلزله مورد استفاده در اين تحقيق ركورد زلزله ال سنترو سال 1940 اصلاح شده است. معادله غيرخطي حركت سيستم يكدرجه آزادي به روش Newmark  حل و براي اطمينان از همگرايي پاسخ ، ضرايب مربوط به شتاب متوسط ثابت در انتگرال گيري عددي استفاده شده است. سپس الگوريتم تهيه طيف پاسخ با نرمي ثابت سيستم يك درجه آزادي ارائه شده است. نرم افزارPRISM معرفي و قابليت هاي اين نرم افزار بيان گرديده است. طيف پاسخ با نرمي ثابت براي ضرايب نرمي ,3,4,5 و مقادير مختلف مثبت شيب سختي پس از تسليم تهيه2گرديده است. در نهايت براي يك دوره تناوب معين نتايج بررسي و با هم مقايسه شده اند

كلمات كليدي:
تحليل ديناميكي غير خطي ، طيف پاسخ ، ضريب نرمي ، هيسترزيس دو خطي Newmark 
پرداخت و دانلود برچسب ها:

تحليل ديناميكي غير خطي


طيف پاسخ


ضريب نرمي


هيسترزيس دو خطي Newmarkبررسي


اثر


تغييرات


شيب


سختي


پس


از


تسليم


روي


طيف


هاي


پاسخ


با


نرمي


ثابت


در


تحليل


ديناميكي


غير


خط


يسازه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق مقايسه جامعه شناختي نمايندگان دوره هاي 1 تا 7 مجلس شوراي اسلامي و دوره هاي 14 تا 20 مجلس شوراي

آب و آبیاری در کشاورزی

پرسشنامه استرس ادراک شده

تحقیق مقايسه جامعه شناختي نمايندگان دوره هاي 1 تا 7 مجلس شوراي اسلامي و دوره هاي 14 تا 20 مجلس شوراي

%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87 %D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C

دانلود مبانی هوش معنوی و خودکنترلی

دانلود تحقیق کمک پایان نامه آشنايي با معماران جهان و آثار آنان

بانک شماره همراه اول اعتباری و دائمی

تحقیق سلاح مدرن

دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی اثر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته