دانلود رایگان


برآورد پارامترهاي لرزه خیزي و ارزیابی خطر رخداد زلزله در محدوده ي مهران - دانلود رایگاندانلود رایگان برآورد پارامترهاي لرزه خيزي و ارزيابي خطر رخداد زلزله در محدوده ي مهران Fulltext نويسند‌گان: [ سيدمهدي حسيني ] - استاديار گروه عمران، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد [ محمدمصطف...

دانلود رایگان برآورد پارامترهاي لرزه خيزي و ارزيابي خطر رخداد زلزله در محدوده ي مهران Fulltext
نويسند‌گان:
[ سيدمهدي حسيني ] - استاديار گروه عمران، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد [ محمدمصطفي وحيددستجردي ] - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دولت اباد، گروه معماري، اصفهان، ايران[ مهدي يعقوبيان ] - دانشجو كارشناسي ارشد عمران- مهندسي زلزله، گروه عمران، دانشگاه آزاد ا
خلاصه مقاله:

منطقه مورد مطالعه در اين مقاله، ناحيه مهران و به مركزيت مهران مي باشد كه در ايالت لرزه زمين ساختي زاگرس قراردارد. مجموعه اي از داده هاي لرزه خيزي تاريخي و دستگاهي با پوشش زمان از چند قرن پيش تا به امروز تا شعاع 200 كيلومتري به كار گرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع 150 كيلومتري شهر مهران مدل شده اند. براي برآورد پارامترهاي لرزه خيزي از روش ( 20Kijko استفاده شده است. با استفاده از 3 رابطه كاهندگي مختلف امبرسيز، نوروزي و ولز و كوپر اسميت بزرگاي محتمل براي هر گسل را بدست آورده و سپس محاسبات بيشينه شتاب رويسنگ بسترPGAدر مركز شهرمهران با استفاده از روابط كاهندگي 197 Niazi & Bozorgnia و Domes and Moore، Donovan_1991 بدست آمده است.

كلمات كليدي:
برآورد پارامترهاي لرزه خيزي و ارزيابي خطر رخداد زلزله در محدوده ي مهران Fulltext
نويسند‌گان:
[ سيدمهدي حسيني ] - استاديار گروه عمران، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد [ محمدمصطفي وحيددستجردي ] - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دولت اباد، گروه معماري، اصفهان، ايران[ مهدي يعقوبيان ] - دانشجو كارشناسي ارشد عمران- مهندسي زلزله، گروه عمران، دانشگاه آزاد ا
خلاصه مقاله:

منطقه مورد مطالعه در اين مقاله، ناحيه مهران و به مركزيت مهران مي باشد كه در ايالت لرزه زمين ساختي زاگرس قراردارد. مجموعه اي از داده هاي لرزه خيزي تاريخي و دستگاهي با پوشش زمان از چند قرن پيش تا به امروز تا شعاع 200 كيلومتري به كار گرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع 150 كيلومتري شهر مهران مدل شده اند. براي برآورد پارامترهاي لرزه خيزي از روش ( 20Kijko استفاده شده است. با استفاده از 3 رابطه كاهندگي مختلف امبرسيز، نوروزي و ولز و كوپر اسميت بزرگاي محتمل براي هر گسل را بدست آورده و سپس محاسبات بيشينه شتاب رويسنگ بسترPGAدر مركز شهرمهران با استفاده از روابط كاهندگي 197 Niazi & Bozorgnia و Domes and Moore، Donovan_1991 بدست آمده است.

كلمات كليدي:
پارامترهاي لرزه خيزي، بيشينه شتاب روي سنگ بسترPGA) روابط كاهندگي ، مهران
پرداخت و دانلود برچسب ها:

پارامترهاي لرزه خيزيبيشينه شتاب روي سنگ بسترPGA


روابط كاهندگيمهرانبرآورد


پارامترهاي


لرزه


خیزي


و


ارزیابی


خطر


رخداد


زلزله


در


محدوده


ي


مهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عيب يابي سازه هاي فولادي با استفاده از انرژي کرنشي مودال و ماشين بردار پشتيبان حداقل مربعات

کتاب شیشه و نحوه فراوری آن در 35 صفحه docx

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%AF%D8%B1 %D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF %D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85 %DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%A8%D8%A7 %D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86

نمونه پروپوزال ارشد رشته روانشناسی تربیتی در مورد خودکارآمدی دانشجویان و راهبردهای شناختی

رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض بين مديران آموزشي واجرايي دانشكده هاي

کسب درامد اینترنتی

دانلود آزمایش های سرولوژی درطیور

بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

تحقیق مقايسه ی دانشگاههای ايران و دانشگاههای خارج

تحقیق شناسایی و مشخص نمودن معنای حق و مصادیق آن در قرآن و روایات