دانلود رایگان


انتخاب الگوهاي توزيع بار مناسب و روش معادل در تحليل بارافزون و مزاياي استفاده از روشهاي بارافزون چند - دانلود رایگاندانلود رایگان انتخاب الگوهاي توزيع بار مناسب و روش معادل در تحليل بارافزون و مزاياي استفاده از روشهاي بارافزون چند مودي Fulltext نويسند‌گان: [ سيدمحمدرضا مرتضوي ] - استاديارگروه مهندسي عمران دانشگاه تربيت ...

دانلود رایگان انتخاب الگوهاي توزيع بار مناسب و روش معادل در تحليل بارافزون و مزاياي استفاده از روشهاي بارافزون چند مودي Fulltext
نويسند‌گان:
[ سيدمحمدرضا مرتضوي ] - استاديارگروه مهندسي عمران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران،[ مهدي رستمي نژاد ] - دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيتدبير شهيد رجايي تهران،
خلاصه مقاله:

در اين تحقيق، رفتار سيستم قاب خمشي ويژه فولادي با استفاده از روشهاي استاتيكي غيرخطي موجود در آييننامه 40-ATC- نشريه 356FEMA و روشهاي اصلاحي خطيسازي معادل واصلاح جابجايي موجود در پروژه تحقيقاتي 440FEMA مورد بررسي قرار گرفته و بهكمك روش تحليل ديناميكي غيرخطي با يكديگرمقايسه شدند تا روش مناسب معادل جهت تخمين نيازهاي لرزهاي انتخاب گردد. بدينمنظور چهار مدل منظم سه بعدي با تعداد طبقات 12،8،4 و 16 انتخاب شدهاند و ازروش تحليل بارافزون چند مودي، روش بارافزون دستي با انتخاب پنج الگوي توزيع بار يكنواخت، آييننامهاي، مثلثي، مطابق با مد اول و مطابق با تحليل ديناميكي طيفي بهره جسته است. در يك ديد كلي روش بارافزون مودال اصلاح شده نسبت به روشهاي تك مودي تخمين بهتري از كميتهاي پاسخ دارد.

كلمات كليدي:
الگوي توزيع بار،روش تحليل بارافزون،ارزيابي عملكرد لرزهاي پروژه تحقيقاتي 440 ،FEMA 356،FEMA
پرداخت و دانلود برچسب ها:

الگوي توزيع بارروش تحليل بارافزونارزيابي عملكرد لرزهاي پروژه تحقيقاتي 440


FEMA


356FEMAانتخاب


الگوهاي


توزيع


بار


مناسب


و


روش


معادل


در


تحليل


بارافزون


و


مزاياي


استفاده


از


روشهاي


بارافزون


چند


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کلیات ظهرنویسی و انواع آن

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی اثر تغییرات سازمانی بر کارمندان

دانلود تحقیق سود هر سهم چالشهای محاسبه و فرصت های بهبود

دانلود پرسشنامه اهمال‏کاری تحصیلی

پاورپوینت مديريت سازمانهاي ديجيتالي در سيستمهاي اطلاعات مديريت

دانلود مجموعه مقالات چهارمین همایش صنعت تبلیغات ایران

پروژه رشته کامپیوتر طراحي سيستم كنترل آسانسور

%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 %D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA %DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C %D8%AF%D8%B1 %D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF %D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86 %D8%AF%D8%B1 %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

فصل دوم پایان نامه ارشد روانشناسی استرس و اضطراب در کودکان و نوجوانان

دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی دز مورد مهارت‌های ارتباطی و رضایت زناشویی