دانلود رایگان


كاربرد ميراگر جرمي نيمه فعال در كاهش پاسخ ديناميكي سكوي جكت سيري - دانلود رایگاندانلود رایگان كاربرد ميراگرجرمي نيمه فعال در كاهش پاسخ ديناميكي سكوي جكت سيري Fulltext نويسند‌گان: [ تورج تقي خاني ] - عضو هيئت علمي و استاديار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميركب[ سميرا بابايي ] - ...

دانلود رایگان كاربرد ميراگر جرمي نيمه فعال در كاهش پاسخ ديناميكي سكوي جكت سيري Fulltext
نويسند‌گان:
[ تورج تقي خاني ] - عضو هيئت علمي و استاديار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميركب[ سميرا بابايي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميركبير[ شيلا آريانا ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميركبير[ آرش يگانه فلاح ] - دانشجوي دكتراي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميركبير
خلاصه مقاله:

در اين مطالعه اثر ميراگر جرمي نيمه فعال(SATMD : Semi Active Tuned Mass Damper در كاهش پاسخ ديناميكي لرزه اي سكوي جكت سيري واقع در خليج فارس مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور ابتدا جكت سيري با استفاده از نرم افزارSACS مدلسازي آناليز گرديد و مشخصات ديناميكي آن بدست آمد. ميراگر جرمي نيمه فعال بكارگرفته شده تركيبي از يك ميراگرجرمي غيرفعالTMD) و دو ابزار كنترلر نيمه فعالMR مي باشد. پس از جانمايي و طراحيSATMDبه منظور بررسي تاثير اين ابزار بر روي ارتعاشات ناشي از تحريك زلزله، پاسخ سكو در دو حالت با و بدون ابزار كنترلر تحت اعمال شتاب نگاشت كوبه به سكو بدست آمد. به منظور كنترل و بهينه سازي عملكردSATMD از الگوريتمLQG بهره گرفته شده است.

كلمات كليدي:
سكوي جكت، خليج فارس، پاسخ ديناميكيSATMD شتاب نگاشت كوبه، الگوريتم LQG
پرداخت و دانلود برچسب ها:

سكوي جكتخليج فارسپاسخ ديناميكيSATMD شتاب نگاشت كوبهالگوريتم LQGكاربرد


ميراگر


جرمي


نيمه


فعال


در


كاهش


پاسخ


ديناميكي


سكوي


جكت


سيري


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی رشته مکانیک واحد کنترل کیفیت (ایران خودرو)

تحقیق تجزیه تحلیل کیفیت های بصری و ادراکی در فضاهای شهری

معرفی و بررسی عددي رفتار لرزه اي اتصال خمشی فولادي با کابل هاي پس کشیده و سپري پیچی

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط عملکرد شغلی کارکنان و تعهد مدیران

پرسشنامه ارتباط تعهد سازماني كاركنان و رهبري تحول آفرين

گزارش دانشجوی محیط زیست دانشگاه فردوسی از میزان نیترات در آب زیرزمینی مشهد

آمد و شد با جهانگرد غير مسلمان

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری

مراجعه و دسترسي به «سوابق پزشكي و تماس با مواد»

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر چگونگی نگرش جوانان نسبت به پایبندی به مراسم دینی