دانلود رایگان


بررسي تحليل خرابي سازه ها با استفاده از طيف پاسخ فركانس زمان و شاخص خسارت پارك انگ - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي تحليل خرابي سازه ها با استفاده ازطيف پاسخ فركانس-زمان و شاخص خسارت پارك-انگ Fulltext نويسند‌گان: [ افسانه ايرانمنش ] - كارشناس ارشد سازه[ ايمان جعفري ] - كارشناس عمران[ سعيد شجاعي باغيني ] - دكت...

دانلود رایگان بررسي تحليل خرابي سازه ها با استفاده از طيف پاسخ فركانس - زمان و شاخص خسارت پارك - انگ Fulltext
نويسند‌گان:
[ افسانه ايرانمنش ] - كارشناس ارشد سازه[ ايمان جعفري ] - كارشناس عمران[ سعيد شجاعي باغيني ] - دكتري سازه
خلاصه مقاله:

در اين مقاله مفهوم جديدي از طيف پاسخ سه بعدي مبتني فركانس- زمان ارائه شده است.اين طيف تابعي از زمان تناوب(فركانس) و زمان مي باشد. از آنجا كه طيف پاسخ فركانس-زمان همه خصوصيات حركت زمين (شدت،محتواي فركانسي و مدت زمان موثر)را در بر ميگيرد، ابزارمناسبي براي تحليل لرزه اي سازه ها محسوب مي شود. در اين نوشتار طيف پاسخ فركانس-زمان براي سه زمين لرزه چي چي، نورتريج والسنترومحاسبه و نتايج با هم مقايسه شده اند. خصوصيات اين طيف ها و هم چنين كاربرد آنها در تحليل خرابي سازه ها مورد بررسي قرار گرفته وتعريف جديدي از خط خرابي سازه ها ارائه شده است. هم چنين در اين تحقيق براي تعيين حد خرابي سازه ها از شاخص خرابي پارك-انگ استفاده شده ونتايج حاصله با تحليل خرابي سازه ها با استفاده از طيف پاسخ فركانس-زمان مقايسه شده است.

كلمات كليدي:
طيف پاسخ فركانس- زمان، تحليل لرزه اي، خط خرابي، شاخص خرابي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

طيف پاسخ فركانس


زمانتحليل لرزه ايخط خرابيشاخص خرابيبررسي


تحليل


خرابي


سازه


ها


با


استفاده


از


طيف


پاسخ


فركانس


-


زمان


و


شاخص


خسارت


پارك


-


انگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود نمونه سوالات تخصصی برق که در مصاحبه های استخدامی میپرستد

پاورپوینت ابعاد و اندازه های استاندارد در مجتمع های مسکونی

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%88 %D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C %D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C

پمفلت در مورد پنوموتراکس

جزوه تکنولوژي مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی

تحقیق خار مقدس

تحقیق آماده با عنوان بررسی شناخت قرآن و عمل به قرآن

پاورپوئینت پلی استایرن

تحقیق درب وپنجره هاي سنتي

دانلود پرسشنامه مقیاس‌های شخصیتی آیزنک epq r