دانلود رایگان


تغيير كاربري ساختمان پديده اي پنهان در بروز تلفات جاني هنگام زلزله - دانلود رایگاندانلود رایگان تغيير كاربري ساختمان پديده اي پنهان در بروز تلفات جاني هنگام زلزله Fulltext نويسند‌گان: [ منوچهر بهرويان ] - استاديارگروه عمران،دانشكده فني ومهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ته[ عليرضا تراب زا...

دانلود رایگان تغيير كاربري ساختمان پديده اي پنهان در بروز تلفات جاني هنگام زلزله Fulltext
نويسند‌گان:
[ منوچهر بهرويان ] - استاديارگروه عمران،دانشكده فني ومهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ته[ عليرضا تراب زاده طاري ] - دانشجو،كارشناسي ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
خلاصه مقاله:

دركشور ما تعداد بسياري ساختمان ميان مرتبه وكوتاه مرتبه وجوددارندكه بدون انجام هيچ نوع تمهيداتي تغييركاربري از مسكوني به آموزشي داشته اند.در صورتيكه مطابق استاندارد 2800 ساختمانهاي آموزشي در گروه 2 ساختمانهاي بااهميت زياد قرار مي گيرند. لذا ضوابط ومقرراتطراحي اجزاي سازه اي وغير سازه آنها با ساختمانهاي مسكوني كه در گروه 3 ساختمانهاي بااهميت متوسطقرار دارند، متفاوت است.وازديدگاه سطح عملكرد ،سطح عملكردكل ساختمان آموزشي قابليت استفاده بي وقفه 1-Bاست در حاليكه سطح عملكردكل ساختمان مسكوني ايمنيجاني( 3-C است .در اين مقاله ساختمانهاي بتني موجود با سيستم باربر جانبي قاب خمشي متوسط كه تحت سه ويرايش استاندارد 2800 در شهر تهران طراحي واجراء شده اند وتغيير كاربري ازمسكوني به آموزشي داشته اندمورد تحليل بررسي قرارگرفته اند.

كلمات كليدي:
آيين نامه زلزله ايران ، بهسازي لرزه اي،ارزيابي سطح عملكرد ،تحليل غير خطي ،قاب خمشي بتني
پرداخت و دانلود برچسب ها:

آيين نامه زلزله ايران


بهسازي لرزه اي


ارزيابي سطح عملكرد


تحليل غير خطي


قاب خمشي بتنيتغيير


كاربري


ساختمان


پديده


اي


پنهان


در


بروز


تلفات


جاني


هنگام


زلزله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقـد مبـاني فـكري انجمن حجتيه

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت اثر توسعه منابع انسانی بر رضایت شغلی

دانلود پروژه تست جوش به روش ذرات مغناطیسی

مهارتهای شغلی

بهينه سازي ميرايي و سرعت موج فشاري در تحليل خطي پاسخ قائم زمين در دامنه زمان

مجموعه سوالات تستی و تشریحی مدیریت منابع انسانی

پروپوزال آماده ارشد مدیریت اثر بازاریابی درونی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازار

حفر کنترل و نگهداري تونلها در زمینهاي آماسی و مچاله شونده

حفر کنترل و نگهداري تونلها در زمینهاي آماسی و مچاله شونده

خلاصه ی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (مهدی الوانی) تست