دانلود رایگان


طبقه بندي ساختگاه شهر امیریه براساس استاندراد 2800 ایران با استفاده از روش هاي لرزه نگاري مهندسی - دانلود رایگاندانلود رایگان طبقه بندي ساختگاه شهر اميريه براساس استاندراد 2800 ايران با استفاده از روش هاي لرزه نگاري مهندسي Fulltext نويسند‌گان: [ كامران مصطفائي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي امير كبير[ حميد...

دانلود رایگان طبقه بندي ساختگاه شهر اميريه براساس استاندراد 2800 ايران با استفاده از روش هاي لرزه نگاري مهندسي Fulltext
نويسند‌گان:
[ كامران مصطفائي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي امير كبير[ حميدرضا رمضي ] - دانشيار، دانشگاه صنعتي امير كبير
خلاصه مقاله:

در استاندارد 2800 ايران زمين ساختگاه به 4 گروه تقسيم شده است ، مهمترين معيار كمي آن سرعت امواج برشي است كه با استفاده از روش هاي لرزه نگاري بهدست مي آيد. براي برآورد سرعت امواج برشي در شهر اميريه از تركيب روش هاي لرزه نگاري مهندسي به صورت پروفيل هاي سطحيو درون چاهي استفاده شدهاست. پس از پردازش و تفسير نتايج بهدست آمده تعداد، ويژگ يهاي هندسي و ديناميكي هر يك از لاي هها و وضعيتزمينشناسي در ژرفاهاي مختلف در محدوده شهر اميريه تعيين شدهاست بهگونه اي كه ميتوان گفت كه يك مدل سه بعدي از زمين قابل تصور است. با توجه به نتايج بهدست آمده نوع خاك در نقاط مختلف براساس سرعت موج برشي به دست آمده (مطابق استاندارد 2800 ايران) طبقه بندي  . شد

كلمات كليدي:
لرزه نگاري مهندسي، سرعت امواج برشي، طبقه بندي ساختگاه، اميريه
پرداخت و دانلود برچسب ها:

لرزه نگاري مهندسيسرعت امواج برشيطبقه بندي ساختگاهاميريهطبقه


بندي


ساختگاه


شهر


امیریه


براساس


استاندراد


2800


ایران


با


استفاده


از


روش


هاي


لرزه


نگاري


مهندسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق آماده با عنوان وضعيت بيوتكنولوژي در جهان

تحقیق پلیمر

دانلود مقاله انگلیسی به همراه ترجمه با عنوان حسابداری صنعتی

%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87 %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C %DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4 %D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87

دانلود پروپوزال ارشد رشته حقوق مبانی توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي

رويكردي نوين در بهينه سازي برنامه زمان بندي پروژه هاي خطي – تكراري

تحقیق سلاح مدرن

پروپوزال آماده حسابداری ارتباط معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت‌ها

پروژه کارشناسی پرخاشگري و هيجان خواهي نوجوانان و جوانان

گزارش کار آزمایشگاه رشته عمران گزارش و دستور کار آزمایشگاه مقاومت مصالح