دانلود رایگان


تعیین پارامتر هاي دینامیکی با استفاده از روش هاي لرزه نگاري مهندسی (مطالعه موردي شهر امیریه) - دانلود رایگاندانلود رایگان تعيين پارامتر هاي ديناميكي با استفاده از روش هاي لرزه نگاري مهندسي (مطالعه موردي:شهر اميريه) Fulltext نويسند‌گان: [ كامران مصطفائي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي امير كبير[ حميدرضا ...

دانلود رایگان تعيين پارامتر هاي ديناميكي با استفاده از روش هاي لرزه نگاري مهندسي (مطالعه موردي:شهر اميريه) Fulltext
نويسند‌گان:
[ كامران مصطفائي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي امير كبير[ حميدرضا رمضي ] - دانشيار، دانشگاه صنعتي امير كبير[ كوروش شهريار ] - استاد، دانشگاه صنعتي امير كبير
خلاصه مقاله:

در اين مقاله به بررسي تعيين پارامتر هاي ديناميكي لايه هاي زمين شهر اميريه با استفاده از رو شهاي ژئوفيزيك مهندسي پرداخته شده است. پارامترهاي ديناميكي زمين شناسي ساختگاهي، نقش مهمي در تشديد يا كاهيدگي امواج زمين لرزه دارند. براي برآورد پارامترهاي ديناميكي در شهراميريه از تركيب روش هاي لرزه نگاري مهندسي به صورت پروفيل هاي سطحي و درون چاهي استفاده شده است. در نقاطي كه چاه وجود داشته،برداشت هاي درون چاهي لرزه نگاري انجام شده و در بقيه موارد از پروفيل هاي سطحي استفاده شده است. پس از پردازش و تفسير نتايج به دست آمده و تركيب نتايج حاصل اززمين شناسي محلي و لرزه نگاري، تعداد، ويژگي هاي هندسي و ديناميكي هر يك از لايه ها و وضعيت زمين شناسي در ژرفاهاي مختلف در محدوده شهر اميريه تعيين شده است.

كلمات كليدي:
لرزه نگاري مهندسي ، لرزه درون چاهي، سرعت انتشار امواج ، پارامتر هاي ديناميكي ، اميريه
پرداخت و دانلود برچسب ها:

لرزه نگاري مهندسي


لرزه درون چاهي


سرعت انتشار امواج


پارامتر هاي ديناميكي


اميريهتعیین


پارامتر


هاي


دینامیکی


با


استفاده


از


روش


هاي


لرزه


نگاري


مهندسی


(مطالعه


موردي:


شهر


امیریه)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جامعه حسابداران رسمي ايران

خلاصه کتاب از خوب به عالي

امنیت شبکه

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت اثر توسعه منابع انسانی بر رضایت شغلی

مهارتهای شغلی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

دانلود تحقیق کامل درباره بیمه

%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4 %D9%88 %D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی دز مورد مهارت‌های ارتباطی و رضایت زناشویی

مجموعه سوالات تستی و تشریحی مدیریت منابع انسانی