دانلود رایگان


دانلود مبانی نظری قیمت مسکن - دانلود رایگاندانلود رایگان فرمت Word قابل ویرایش

دانلود رایگان مقدمه:
مسكن يكي از بخشهاي مهم اقتصاد در تمام كشورهاست و به همين دليل توجه زيادي را هم در مطالعات اقتصادي و هم از سوي نهادها و سياست گذاران به خود جلب كرده است. بازار مسکن يکي از پرنوسان­ترين بخشهاي اقتصاد است و نوسانات آن مي­تواند باعث نوسان بخشهاي ديگر اقتصادی شود.
در چند سال اخير ، بازار دارايي ها در ايران به طور چشمگيري گسترش يافته است. رشد بالاي نقدينگي و ايجاد تقاضاي قابل توجه براي برخي دارايي ها موجب افزايش سريع­تر قيمت آنها شده است و اين افزايش قيمت در مورد دارايي­هايي نظير ساختمان و مسکن که از ضريب اطمينان بالاتري برخوردار هستند، بيشتر بوده است.ضمنا مسکن يک کالاي مصرفي است که علي رغم ديگر هزينه­هاي خانوار جايگزيني ندارد. بر اساس آمارهاي مرکز آمار ايران سهم هزينه مسکن در سبد هزينه خانوار بيش از 30 درصد است. اين سهم در کلان­شهرها به بيش از 40 درصد و براي دهک­هاي درآمدي متوسط به پايين گاه تا 100 درصد از درآمد شغل ثابت سرپرست خانوار را به خود اختصاص مي­دهد. يعني در حال حاضر ميانگين سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار در ايران بين 28 تا 32 درصد است. بنابراين خانوارهاي ايراني به طور متوسط دو برابر شاخص جهاني بابت تامين مسكن هزينه پرداخت مي‌كنند.(مودتی ، 1390)
قیمت مسکن و اهمیت آن:
در بين اجزاي آميزه بازاريابي، قيمت تنها عاملي است كه موجب ايجاد درآمد مي‌شود. همچنين قيمت انعطاف‌‌پذيرترين عامل آميزه بازاريابي شناخته مي‌شود چراكه مي‌توان به سرعت آنرا تغيير داد.
اگرچه رقابت بر سر قيمت يكي از مسائل عمده‌رقابتی است كه شركتها با آن روبه‌رو مي‌شوند، اما بسياري ار شركتها نمي‌توانند اين مسئله را به شيوه‌اي مناسب حل كنند.
با همتراز شدن‌ كيفيت‌ كالاهاي‌ شركتهاي‌ متفاوت‌ و تشديد رقابت، عنصر قيمت‌ به‌ يكي‌ از مهمترين‌ عوامل‌ موثر بر حفظ‌ و جذب‌ مشتريان‌ و وفاداري‌ و رضايت‌ آنها تبديل‌ شده‌ است. اين‌ امر امروزه‌ به ‌دليل‌ گسترش‌ روزافزون‌ ارتباطات علی الخصوص اينترنت‌ وفضاهای مجازی بيشتر مصداق‌ پيدا مي‌كند.(سعیدی ، 1390)
تعريف قيمت‌گذاري ملک :
‌ قيمت از نظرلغوي يعني سنجش، ارزيابي، اندازه و معيار. قيمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌اي كالا و خدمت كه به صورت واحد پول بيان مي‌شود.
بر اين اساس ‌قيمت‌گذاري ملک ‌ به‌طور ساده‌ يعني‌ تعيين‌ قيمت‌ براي‌ كالا يا خدمت‌. قيمت‌گذاري ملک ‌ فعاليتي‌ است‌ كه‌ بايد تكرار شود و فرآيندي‌ مداوم‌ و پيوسته‌ است. اين‌ تداوم‌ ناشي‌ از تغييرات‌ محيطي‌ و عدم‌ ثبات‌ شرايط‌ بازار است‌ كه‌ لزوم‌ جرح‌ و تعديل‌ قيمت‌ را ايجاد مي‌كند. (سعیدی ، 1390)


اهداف قيمت گذاري:

بطور كلي اهدافي كه شركتها از قيمت‌گذاري ملک دنبال مي‌كنند به پنچ گروه زير تقسيم مي‌شوند:
1- حفظ بقاء و ادامه حيات
اين هدف براي شركتهايي مناسب است كه با ظرفيت مازاد، رقابت شديد و تغييرات دائمي مصرف كنندگان دچار مشكل شده‌اند. چنانچه قيمت بتواند هزينه‌هاي متغيير و برخي از هزينه‌هاي ثابت را پوشش دهد، شركت مي‌تواند همچنان به حيات تجاري خود ادامه دهد
2-به حداكثر رساندن سود فعلي
براي اينكه شركتي بتواند سود كنوني خود را به حداكثر برساند بايد تقاضا و هزينه‌هاي مربوط به قيمت‌هاي مختلف را برآورد كند و آنگاه قيمتي را انتخاب كند كه بيشترين سود جاري، جريان نقدي يا بازده سرمايه را براي شركت به ارمغان آورد. البته در صورت تاكيد بيش از حد بر سود جاري و عدم توجه به اثرات ناشي از ساير متغييرهاي آميزه بازاريابي، واكنشهاي احتمالي رقبا و محدوديتهاي قانوني، در بلندمدت عملكرد شركت را به مخاطره خوهد انداخت. (مولاییان ، 1391)
3-به حداكثر رساندن سهم بازار
برخي شركتها اين هدف را در پيش مي‌گيرند، زيرا بر اين باورند كه دست‌يابي به حجم فروش بيشتر باعث خواهد شد بهاي تمام شده هر واحد كاهش يافته و درنتيجه در بلندمدت به سود بيشتري دست مي‌يابند. به عبارت ديگر چنين شركتهايي براي رسوخ در بازار ، قيمتهاي خود را در پائين‌ترين سطح تعيين مي‌كنند. اين استراتژي مي‌تواند در شرايط زير مناسب باشد:
· بازار بيش از اندازه نسبت به قيمت حساسيت نشان مي‌دهد، در نتيجه قيمت پائين موجب رشد بازار خواهد شد.
· با كسب تجربه هزينه‌هاي توليد و توزيع كاهش خواهند يافت.
· قيمت پائين موجب از صحنه خارج شدن رقبا مي‌شود.

4-كشيدن عصاره بازار

برخي از شركتها ترجيح مي‌دهند قيمت‌ها را در سطح بالا تعيين كنند و بدين وسيله عصاره بازار را بكشند. شركتها در شرايط زير مي‌توانند به اين هدف دست يابند:
- وجود تعداد زياد خريدار و بالا بودن ميزان تقاضا در بازار
- بهاي بالای تمام شده هر واحد محصول كه در حجم اندك توليد می شود، بدان اندازه زياد نباشد كه شركت ناگزير شود از برخي از مزاياي ناشي از تحميل كردن محصولات با قيمت بالا بر بازار، تقاضا را از دست بدهد.

- تعيين قيمت اوليه در سطح بالا باعث جلب توجه شركتهاي رقيب به بازار نشود.

- تعيين قيمت در سطح بالا اين تصور را در ذهن خريداران ايجاد كند كه شركت و محصولات آن نسبت به رقبا در سطحي بالاتر قرار دارد. (سعیدی ، 1390)
5- پيشرو شدن از نظر كيفيت
شركتهايي كه هدف آنها عرضه محصولات باكيفيت بالا است و مي‌خواهند از اين نظر در بازار پيشرو شوند، محصولاتي برتر و با قيمت‌هاي بالاتر به بازار عرضه مي‌كنند. آنها محصولاتي باكيفيت بسيار بالا به بازار عرضه مي‌كنند و نيز اين محصولات داراي ويژگي‌هاي خاصي هستند كه مي‌توانند منافع و مزاياي بيشتري به خريداران ارائه كنند. چنين شركتهايي مي‌توانند قيمتها را در سطحي بالاتری تعيين كنند.
عوامل‌ موثر بر قيمت‌گذاري ملک
‌ ‌براي‌ قيمت‌گذاري ‌ درست‌ و رضايت‌بخش‌ ملک بايد عوامل‌ موثر بر قيمت‌گذاري ‌ را شناسايي‌ كرده‌ و آنها را تنظيم‌ نمود. صاحب‌نظران‌ معتقدند , سه‌ دسته‌ كلي‌ عوامل‌ موثربر تصميمات‌ قيمت‌گذاري ملک ‌ عبارتند از:

1- عوامل‌ سازماني:
عواملی هستند كه‌ بر قيمت‌گذاري ملک ‌ موثرند و با منابع‌ و اهداف‌ سازمان‌ سروكار دارند. مانند: چرخه‌ عمر محصول (‌PLC)، و پورتفوليوي‌ قيمت‌گذاري ملک ‌ خط‌ محصول.‌

2- عوامل‌ مشتري:
عواملي‌ هستند كه‌ از طرف‌ مشتري‌ بر قيمت‌گذاري ملک ‌ موثرند زيرا بين‌ قيمت‌ و تقاضا رابطه‌ معكوس‌ وجود دارد. مانند: منافع‌ و ارزشهاي‌ مشتري، تقاضاي‌ ايجاد شده‌ يا ذاتي‌.

3- عوامل‌ بازار: عواملي‌ هستند كه‌ از طرف‌ بازار بر قيمت‌گذاري ملک ‌ موثرند. مانند: محيط‌ و رقابت‌ .(رسولی ، 1389)

مراحل قيمت‌گذاري ملک

مرحله اول: تعيين هدف بلندمدت قيمت گذاري
در اولين مرحله بايد هدف از قيمت گذاري تعيين شود. اهداف قيمت گذاري از تنوع بالايي برخوردارند كه در قسمت قبل توضيح داده شده است.
مرحله دوم: تعيين ميزان تقاضا
هر قيمتي منجربه ايجاد سطح متفاوتي از تقاضا مي‌شود و از اين رو، بر هدف‌هاي بازاريابي شركت اثري متفاوت خواهد گذاشت. رابطه بين قيمت‌ها و تقاضاهاي حاصل باعث مي‌شود كه يك منحني تقاضا به وجود آيد. براي تعيين ميزان تقاضا لازم است كه حساسيت تقاضا نسبت به قيمت، برآوردو
منحني کشش تقاضا در برابر تغيير قيمت نيز مورد بررسي قرار گيرد.
مرحله سوم: برآورد هزينه‌ها
در حالي كه تقاضا مي‌تواند سقف قيمتي را كه شركت براي محصولات خود در نظر مي‌گيرد، تعيين ‌كند، هزينه‌ها ,كف قیمت را تعيين خواهند كرد. بر اين اساس هر شركتي بايد قيمتي را در نظر
بگيرد كه بتواند هزينه‌هاي توليد، پخش و فروش محصول را پوشش دهد و براي كار و ريسكي كه شركت پذيرفته، بازده معقولي ارائه كند.

فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 44
فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع فارسی کامل
منابع انگلیسی کامل
ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.پرداخت و دانلود برچسب ها:

دانلود مبانی نظری قیمت مسکن


مبانی نظری قیمت مسکن


دانلود مبانی نظری


قیمت مسکن


مسکندانلود


مبانی


نظری


قیمت


مسکن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پرسشنامه سازگاري شغلي پوركبيريان

دانلود گزارشکار ساختمان

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت عوامل موثر بر جذب منابع مالی در شعب بانک بر اساس مدل آمیخته بازاری

درخت شاه بلوط

دانلود گزارشکار ساختمان

دانلود فایل ورد word پروژه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

پروپوزال آماده ارشد جغرافیا بررسی تغییرات کاربری اراضي در شهرداری

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C %D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 %D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C

هزينه يابي مبنی بر فعالیت

طرح توسعه وعمران ( طرح جامع) شهر پرند