دانلود رایگان


دانلود مقاله ارائه روش جدیدی برای ارزیابی مؤلفه ها و لایه های معماری سازمان - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله با موضوع ارائه روش جدیدی برای ارزیابی مؤلفه ها و لایه های معماری سازمان

دانلود رایگان دانلود مقاله با موضوع ارائه روش جدیدی برای ارزیابی مؤلفه ها و لایه های معماری سازماندانلود مقاله با موضوع ارائه روش جدیدی برای ارزیابی مؤلفه ها و لایه های معماری سازمان
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 8
دارای چکیده به زبان انگلیسی
فهرست محتوا
چکیده
یکی از روش های اصلاح و توسعه معماری سازمانی، استفاده از بلوغ معماری سازمانی است . در بسیاری از سازما ن ها معماری وضعیت موجود، استعداد کافی را برای ارتقاء و بهبود ندارد . علاوه بر این در بسیاری موارد و به خصوص در کشورهای در حال توسعه، معماری وضعیت موجود، توانایی لازم را برای ایفای نقش معماری مبدأ و ایجاد معماری مطلوب ندارد.
در این تحقیق، با استفاده از مدل های مرجع و شناسایی روابط مؤلفه های معماری سازمانی، روشی را برای ارزیابی و سنجش استعداد معماری سازمان جهت ایفای نقش معماری مبدأ ارائه نموده ایم. این روش می تواند به عنوان عاملی کمکی برای رو ش های ارزیابی بلوغ معماری سازمانی مورد استفاده قرار گیرد .با استفاده از نتایج حاصل از روش ارزیابی ارائه شده، می توان در مورد اینکه آیا معماری سازمان، قادر است به عنوان معماری مبدأ مورد استفاده قرار گیرد یا خیر، تصمیمگیری دقیقتری انجام داد.

واژه های کلیدی
معماری سازمانی، بلوغ معماری سازمانی، مدلهای مرجع، معماری مبدأ ، معماری هدف ، طرح انتقال ، ارزیابی معماری سازمانی.
1 مقدمه
در سال 2001 سازمان فدرال، تعریف زیر را برای معماری سازمانی بیان داشت : "معماری سازمانی ، شامل مجموعه اطلاعاتی مرتبط ب ا مأموریت سازمان، و اطلاعات و فناوری های مورد نیاز برای دستیابی به آن، و فرآیندهای انتقال مورد نیاز برای پیاده سازی فناوری های جدید ، متناسب با تغییرات مورد نیاز ساختار و مأموریت سازمان است ". یک معماری سازمانی شامل یک معماری وضعیت موجود ، معماری وضعیت هدف، و طرح انتقال از یکی به دیگری می باشد . در معماری سازمانی بایستی مواردی همچون ساختار مؤلفه ها، روابط مورد نیاز برای همکاری آنها، و سیاست ها و راهنماهایی برای مدیریت طرح ها و تکامل آنها در آینده، مورد بررسی قرار گیرد . فرآیند معماری سازمانی، درواقع انتقال معماری سازمان، از معماری وضع موجود به معماری وضع مطلوب را شامل می شود که نحوه و مسیر این حرکت را طرح انتقال
مشخص میکند.
-2 فرآیند برنامه ریزی معماری سازمانی
-3 مدلهای مرجع معماری
-4 روش ارزیابی معماری وضع موجود:
-5 مطالعه موردی
-6 نتیجه گیری
مراجعA New Method for assessment of the components & layers of enterprise architecture
Abstract
The use of enterprise architecture maturity is one of the methods of enterprise architecture development and improvement. In some occasions, enterprise architecture cannot play an efficient role as a baseline architecture and
providing target architecture. Additionally in some enterprises, particularly in developing countries, As-Is architecture is not a suitable basis for making target architecture. In this paper we represent a method for assessment and measurement of the capability of As-Is architecture in order to be baseline architecture with the use of reference models and relations of enterprise architecture components. According to the results of this assessment method, we can decide more precisely whether or not “an enterprise architecture can be used as baseline architecture”. Keywords Enterprise Architecture, Enterprise Architecture Maturity, Reference Models, Baseline Architecture, Target
Architecture , Transition Plan , Enterprise Architecture Assessment


پرداخت و دانلود برچسب ها:

دانلود


مقاله


ارائه


روش


جدیدی


برای


ارزیابی


مؤلفه


ها


و


لایه


های


معماری


سازماندانلود


مقاله


ارائه


روش


جدیدی


برای


ارزیابی


مؤلفه


ها


و


لایه


های


معماری


سازمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تعميم روش عددي ايزوژئومتريك براي حل مسائل دوبعدي داراي ترك در محيط همسانگرد به كمك روش اجزاي محدود ت

تحقیق پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد رفتار مدنی سازمانی و عدالت سازمانی

دانلود کمک پایان نامه روشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستکاری ساختار ژنتیکی

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87 %D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C %D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1 %D9%88 %D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF %DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86

بررسی راه كار هاي تقويت ذكر خدا

استفاده از نرم افزار super decisions جهت پیداکردن بهترین راهبرد برای کاهش آلودگی هوا

پاورپوینت درس تفسیر موضوعی قرآن راهکارهای معرفتی برای تامین بهداشت روانی

جامعه شناسی آموزش و پرورش

دانلود پاورپوینت سرطان cancer_stem_cells

دانلود پاورپوینت سرطان cancer_stem_cells