دانلود رایگان


تحقیق معرفی افراد دو جنسیتی به جامعه به منظور آشنایی افراد جامعه با پدیده دو جنسیتی - دانلود رایگاندانلود رایگان اختلالات هویت جنسی به وضعیتی گفته می شود که فرد به طور مستمر و پایدار از جنسیت بیولوژیک (هویت جنسی) خود ناراضی است.تمایل یا اصرار بر متعلق بودن به جنس مقابل خود را دارد. فایل با فرمت ورد و تنظیم شده در 155صفحه قابل ویرایش می باشد.

دانلود رایگان تحقیق معرفی افراد دو جنسیتی به جامعه به منظور آشنایی افراد جامعه با پدیده دو جنسیتی

انگیزه انتخاب موضوع
بدون شک در جامعه امروز ایران قدرت تغییر جنسیت در شکل روابط و انسجام خانوادگی تاثیرات بسزایی دارد.شناخت وضعیت اخلاقی فرد ، و تاثیر سابقه تغییر جنسیت در خانواده و تاثیر هرکدام از آنان منجر به کاهش یا افزایش انسجام در محیط خانوادگی می شود شایان توجه است.و درخواست و رفع نیازهای مالی ، اقتصادی ،فرهنگی والدین و دوستان توسط فرد یا رفت و آمد با والدین دوستان می تواند باعث افزایش تفاهم و روابط میان افراد دو جنسیتی شود.ولی اینگونه موارد (تغییر دادن جنسیت) می تواند در زندگی خانوادگی کارکرد مثبت و یا منفی داشته باشد که گاه این کارکرد باعث افزایش روح همکاری وانسجام خانوادگی می شود مانند پیشرفت در زندگی از جنبه های عاطفی ، عقیدتی و غیره و گاه باعث کاهش انسجام خانوادگی می شود مانند بی مهری و بی علاقگی ، خشونت و انزجار می شود.به عنوان یک مسئله می تواند مورد بحث و بررسی باشد که به صورت یک موضوع که جنبه علمی دارد قابل ارزیابی قرار گیرد.پس چه خوب است که ما به آن درجه از علم و آگاهی رسیده باشیم که روز به روز با افزایش سطح آگاهی نسبت به افراد دو جنسیتی در جهت انسجام خانوادگی گام برداریم.و هرچه بیشتر در مستحکم کردن نهاد خانواده سعی وافر نماییم.
فهرست مطالب
فصل اول (چهارچوب پژوهش) ۱
انگیزه انتخاب موضوع ۲
مسئله یا طرح پژوهش ۳
اهمیت و فایده پژوهش ۸
اهداف پژوهش ۹
فرضیه های پژوهش ۹
مدل نظری پژوهش ۱۱
پرسش های اساسی پژوهش ۱۲
فصل دوم (ادبیات پژوهش) ۱۳
پیشینه پژوهش ۱۴
چکیده پژوهش ۲۰
ادبیات نظری ۲۳
نقش جنسی ۲۶
نحوه شکل گیری هویت جنسی ۲۷
نقش جنسیتی ۲۸
پذیرش نقش جنسی ۲۹
۱- تشخیص نقش جنسی ۳۰
۲- ترجیح نقش جنسی ۳۱
۳- قبول نقش جنسی ۳۱
به کار گیری معیارهای نقش جنسیتی ۳۲
هنجارهای نقش جنسیتی ۳۳
عوامل موثر بر شکل گیری هویت جنسی ۳۴
الف) عوامل زیست شناختی ۳۴
ب) عوامل اجتماعی ۳۵
۱٫ نقش خانواده ۳۵
۲٫نقش همسالان ۳۸
۳٫ نقش آموزگاران ۳۸
۴٫رسانه های جمعی ۳۹
اختلالات هویت جنسی ۴۲
اختلالهای درد جنسی ۴۳
اختلالات انگیختگی جنسی و تحریک پذیری ۴۴
اختلال نعوظ در مردان ۴۵
دو شکلی جنسی ۴۵
رفتار نقش جنسی ۴۶
مالش گرایی ۴۶
بچه بازی ۴۷
تماشاگری جنسی (چشم چرانی) ۴۸
نابرابری جنسیتی ۴۹
همجنس گرایی ۴۹
آزارگری جنسی ۵۱
انحراف آزار طلبی جنسی ۵۱
بتوارگی جنسی (یادگار پرستی) ۵۲
جان گرایی ۵۲
اختلالات شخصیت ۵۳
علائم بالینی ۵۶
عوامل موثر بر شکل گیری اختلال هویت جنسی ۵۹
۱- عوامل روان شناختی ۵۹
۲- عوامل زیست شناختی ۶۳
درمان اختلال هویت جنسی ۶۵
درمان بزرگسالان ۶۶
روان درمانی ۶۷
درمان های طبی : ۶۸
نظریات جامعه شناسی ۷۰
نظریه برچسب ۷۰
نظریه نیاز ۷۲
نظریه امید و انتظار ۷۵
نظریه حمایت اجتماعی ۷۹
نظریه روانکاوی ۷۹
فصل سوم (روش شناسی تحقیق) ۸۱
روش تحقیق ۸۲
جامعه مورد مطالعه ۸۲
حجم نمونه ۸۳
روش جمع آوری اطلاعات ۸۳
روش تهیه و تنظیم پرسشنامه ۸۳
اعتبار پرسشنامه ۸۴
وسایل آماری مورد نیاز ۸۴
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم ۸۴
متغیر وابسته : ۸۴
متغیر مستقل ۸۴
فصل چهارم ۱۰۹
جداول توصیفی ۱۰۹
جداول تحلیلی ۱۰۹
فصل پنجم ۱۴۸
محدودیت های پژوهش ۱۴۸
پیشنهادات ۱۴۸
محدودیت های پژوهش ۱۴۹
پیشنهادات ۱۴۹
فهرست منابع ۱۵۲
پیشینه پژوهش
آدمی همواره در مورد سلامت جسم ، روابط اجتماعی و جایگاه خود در این عالم نگران بوده و هست.و در این زمینه سوالات بسیاری مطرح کرده و پیرامون آنها نظریاتی ابراز داشته است.برخی از این نظریات تقریباً جهانشمول به نظر می رسند.و در بسیاری از مناطق دنیا و اکثر دوره های تاریخ دیده می شوند.شاید بزرگ ترین فایده مطالعه تاریخ آگاه شدن از همین امر است که درمورد نابهنجاری ها ، باورها و بارها نظریات معینی تکرار شده اند.
طبق نظریه ای کهن که امروزه نیز به چشم می خورد رفتار غیر عادی نتیجه عملکرد نیروهای مارواءالطبیعی و جادویی مثل ارواح شرور و شیطان است.در جوامعی که این نظریه را باور داشتند معمولاً درمان ، همان جادو بوده است.نزد بسیاری از جوامع ، جادوگر قبیله یا طبیب همان کسی که گمان می بردند با نیروهای ماوراء الطبیعی در تماس باشد.واسطه ارتباط ارواح با انسانها بوده است و فرد گرفتار به کمک او می توانست دریابد که کدام ارواح باعث مشکل او شده اند و برای آرام ساختن آنها چه باید کرد.
همچنین در تاریخ رفتار غیر عادی این عقیده نیز رواج داشته است که رفتارهای عجیب و غریب بعضی از مردم ناشی از اختلال کار بدن آنها است.مثلاً نقشی که نه همه بدن فرد بلکه عضو معینی را گرفتار می کند.منشایی که برای چنین نقصی قائل می شوند بسته به ماهیت رفتار غیر عادی ، عقاید فرهنگی جامعه و دانش علمی متفاوت بوده است گاهی رفتار غیر عادی با سوراخ کردن جمجمه درمان می شده است در این روش به کمک شی تیزی مثلاً سنگ سوراخی به قطر ۲ سانتی متر در جمجمه ایجاد می شد.
شواهدی به دست آمده حاکی از اینکه حتی ۲ تا ۳ هزار سال قبل از میلاد مسیح نیز سوراخ کردن جمجمه در کشورهای شرق مدیترانه و شمال آفریقا به کار می رفته است.مطالعه روی جمجمه به منظور ایجاد راه گریزی برای ارواح شیطانی بوده است.دانش دوره یونان باستان نیز محصول قرن ها تکامل بوده است.حدود ۸۰۰ سال قبل از میلاد رفتار آشفته یا جنون آمیز تنیهی در برابر توهین به خدایان تلقی می شد آنهایی که خدایان قصد هلاکشان را داشتند.نخست دیوانه می گردیدند درمان این افراد در معابدی که به اسکلوپیوز[۱] ، خدای تندرستی ، اهدا شده بود صورت می گرفت.
هر معبد ساختاری دالان مانند داشت که بیماران روانی در آن راه می رفتند و می خوابیدند و عاقبت به مرکز آن می رسیدند عقیده بر این بود که در اثنای جریان مذبور خدای تندرستی به خواب آنهامی آمد و آنها را شفا می داد در قرون بعد این عقیده که زندگی شخص در دست خدیان است.تدریجاً حداقل در بین شهروندان تحصیل کرده از بین رفت.فلاسفه یونان نسبت به جنبه هایی از وجود فرد که تبیینی از رفتارهای عادی و غیر عادی به دست می دهد کنجکاو شدند و نابهنجاری و اختلالات شدید به عنوان پدیده های طبیعی در نظر گرفته شدند که باید برای آنها درمان منطقی فراهم شود.

پرداخت و دانلود برچسب ها:

هویت جنسی


افراد دو جنسیتی


پدیده دو جنسیتی


دو جنسیتی


دو شکلی جنسی


تغییر جنسیت


تحقیق


پایان نامه


پروژه


پژوهش


دانلود پژوهش


دانلود تحقیق


دانلود جزوه


دانلود مقاله


دانلود پایان نامه


دانلود پروژهتحقیق


معرفی


افراد


دو


جنسیتی


به


جامعه


به


منظور


آشنایی


افراد


جامعه


با


پدیده


دو


جنسیتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی در اصول حسابداری

مديريت منابع انساني بهره وري

گزارش کار رشته شیمی کارآموزی در تصفیه خانه آب

دانلود گزارش کار چگونگی تهیه کامیونهای مازیران

نقش ویلیام دیویس در جغرافیای آمریکا

بهداشت صنعتي چيست ؟

پروپوزال کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی

شبيه سازي عددي جريان و انتقال رسوب در اطراف پايه پل

دانلود تحقیق آماده رشته روانشناسی با عنوان کودک آزاری

بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران