دانلود رایگان


دانلود مقاله تخمین هدایت الکتریکی و سولفات موجود درآب زیرزمینی مشهد با استفاده از روش کریجینگ - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله تخمین هدایت الکتریکی و سولفات موجود درآب زیرزمینی مشهد با استفاده از روش کریجینگ

دانلود رایگان دانلود مقاله تخمین هدایت الکتریکی و سولفات موجود درآب زیرزمینی مشهد با استفاده از روش کریجینگدانلود مقاله با موضوع تخمین هدایت الکتریکی و سولفات موجود درآب زیرزمینی مشهد با استفاده از روش کریجینگ
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 8
شرح محتوا
چکیده مقاله:این پژوهش، با استفاده از علم زمین آمار به بررسی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی و سولفات موجود در آب زیرزمینی مشهد، که اطلاعات مربوطه از تجزیه و تحلیل تعداد ۹۲ حلقه چاه آب شرب در شهر مشهد (در محدوده عمق بین۱۶۰ تا ۲۵۰ متر) و بر اساس آخرین نمونه گیری سال ١٣٧٩ به دست آمده اند، میپردازد. در رابطه با چگونگی تغییرات مکانی، دو پارامتر کیفی یادشده فاقد روند تشخیص داده شده اند و در مورد آنها مدل سمیواریوگرام خطی سقف دار مناسب تشخیص داده شده است. از نکات قابل ذکر دیگر در رابطه با تغییرات مکانی این پارامترهای کیفی، همسانگرد بودن میدان تغییرات میباشد . در انتها، با توجه به مدلهای انتخابی پارامترهای کنترلی مربوطه کالیبره گردیده و نقش ههای کاربردی همتراز هدایت الکتریکی و سولفات، به همراه نقشه های خطای مربوطه، با استفاده از کریجینگ در محدوده شهر مشهد تهیه شد ه اند. این نقشه ها و تخمینها میتوانند کمک شایانی به بهره برداران از منابع آب زیر زمینی در محدوده شهر مشهد در زمینه های تخمین مقادیر پارامترهای کیفی (به همراه خطای مربوطه) در نقاط نامعلوم و نیز تعیین نقاط جدید نمونه برداری به منظور طراحی یک شبکه نمونه برداری با کمترین خطای ممکن بنمایند. این بررسی ها نشان دادند که بیشترین مقدار هدایت الکتریکی کمی بیش از ۱۲۰۰ میکروموس بر سانتیمتر و با خطای برآورد کمتر از ۲۰۰ میکروموس بر سانتیمتر می باشد.همچنین، کمترین مقدار هدایت الکتریکی به میزان کمتر از ۶۰۰ میکروموس بر سانتیمتر با خطای کمتر از ۱۸۰ میکروموس بر سانتیمتر است. مقدار سولفات موجود در آب زیرزمینی مشهد عمدتًا بیش از ۶۰ میل یگرم در لیتر است که تا حدود ۱۴۰میل یگرم در لیتر افزایش می یابد
کلیدواژه‌ها:زمین آمار، سمیواریوگرام، کریجینگ، سولفات، هدایت الکتریکی

پرداخت و دانلود برچسب ها:

دانلود


مقاله


تخمین


هدایت


الکتریکی


و


سولفات


موجود


درآب


زیرزمینی


مشهد


با


استفاده


از


روش


کریجینگدانلود


مقاله


تخمین


هدایت


الکتریکی


و


سولفات


موجود


درآب


زیرزمینی


مشهد


با


استفاده


از


روش


کریجینگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله با عنوان ارزيابي عملكرد كاركنان

مطالعه لرزه اي تاثير ارتفاع طبقات با استفاده از منحني هاي شكنندگي

کاربرد هيدروليک و پنوماتيک

بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن

دانلود مقاله با عنوان ارزيابي عملكرد كاركنان

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D8%AC%D9%87%D8%AA %DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C %D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C %D8%A2%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA

مقاله حقوق با عنوان جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت

بررسی و ارزیابی مطالعه خطر رادیو اکتیویته برای آب آشامیدنی آب در استان آرتوین ترکیه

طرح جامع شهر پرند

پرسشنامه سنجش افسردگی بک و وارد