دانلود رایگان


تحقیق بررسي سطح اضطراب معلمان كودكان استثنايي (عقب مانده ذهني) و معلمان كودكان عادي - دانلود رایگاندانلود رایگان خشنودی از شغل پدیده ای است احساسی که یک فرد سازمانی از اشتغال به شغل مورد نظر خود می تواند به دست آورد. در گذشته بعضی از مدیران تصور می کردند که روحیه بستگی غیر قابل انکار ناپذیری با خشنودی از شغل دارد. فایل با فرمت ورد و تنظیم شده در 116صفحه قابل ویرایش می باشد.

دانلود رایگان تحقیق بررسي سطح اضطراب معلمان كودكان استثنايي (عقب مانده ذهني) و معلمان كودكان عادي

چکیده:
در پژوهش حاضر، سطح اضطراب معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان کودکان عادی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور یک گروه نمونه ۵۰ نفری (شامل ۲۵ نفر از معلمان کودکان عقب مانده ذهنی و ۲۵ نفر از معلمان کودکان عادی) از شهر تهران از طریق روش نمونه گیری طبقه‌ای انتخاب و تست اضطراب اشپیل برگر بر روی آنها اجرا شد. نتایج نشان داد که:
بین میزان اضطراب معلمان کودکان عادی و عقب ماندة ذهنی تفاوت معنادار وجود ندارد.
مقدمه:
فرض براین است که هر موقعیتی که بهزیستی جاندار را به خطر می اندازد و حالت اضطراب به وجود می آورد. منظور از اضطراب، هیجان ناخوشایندی است که با اصطلاحاتی مانند «نگرانی»، «وحشت» و «ترس» بیان می شود و همه ما آدمیان درجاتی از آن را گاه به گاه تجربه می کنیم. از آنجا که اضطراب به درجات گوناگونی از دلشورة خفیف گرفته تا وحشت روی می دهد، بنابراین آگاهی آدمی نسبت به سبب ناراحتی خویش نیز احتمالاً درجات گوناگونی دارد (اتکینسون و اتکینسون و هیلگارد، ترجمه براهنی، شاملو، کریمی، هاشمیان ۱۳۷۹).
روان رنجوریها اختلالاتی مبتنی بر اضطراب هستند که در آنها آگاهی از واقعیت پابرجاست ولی این آگاهی اغلب تحریف شده است. این اختلالها در نبود اختلال عضوی مغز ظاهر می شوند، اگر چه برخی از اختلالهای عضوی مغز مانند صرع، در کنار این اختلالها شیوع بیشتری دارند (ریچارد پی. هالجین ـ سوزان کراس ویتبورن، ترجمه: سیدمحمدی ۱۳۸۴).

فهرست مطالب
مقدمه ۳
بیان مسئله ۹
هدف پژوهش ۱۰
پرسش پژوهش ۱۰
فرضیه های پژوهش ۱۱
اهمیت پژوهش ۱۱
تعاریف عملیاتی پژوهش ۱۳
خلاصه فصل ۱۴
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
اضطراب ۱۷
تعریف اضطراب ۱۷
بروز و پیامدهای اضطراب ۱۸
انواع اختلالهای اضطرابی ۲۰
عوامل داخلی و خارجی به وجودآورندة اضطراب ۲۷
مبانی نظری ۳۰
تبیین های روان ـ پویشی ۳۰
تبیین‌های رفتاری نگر ۳۱
موضع‌گیریهای انسانی‌نگر و هستی‌نگر ۳۲
تبیین‌های شناختی ۳۳
دیدگاه رفتارشناسی طبیعی و تبیین‌های زیستی ـ رفتاری ۳۵
معلم ۳۵
تعریف معلم ۳۵
ویژگی‌های معلم ۳۷
عوامل اضطراب‌زای شغل معلمی ۴۰
تعریف اضطراب معلم ۴۰
استراتژیهایی که اضطراب معلم را کاهش می دهند ۴۳
عوامل مخل مربوط به پیام دهنده (معلم) ۴۵
عوامل اضطراب زای اجتماعی در رابطه با معلم ۴۷
ترس از مشکلات ۵۲
اقدامات درمانی کلی ۵۶
مصرف بالینی داروهای ضد اضطراب ۵۷
کاهش اضطراب ۵۸
تحقیقات انجام شده و ضرورت پژوهش ۶۲
فصل سوم : روش پژوهش
جامعة آماری ۶۹
گروه نمونه ۶۹
روش پژوهش ۶۹
روش نمونه گیری ۶۹
ابزار پژوهش ۷۰
روش آماری ۷۲
خلاصه فصل ۷۲
فصل چهارم: یافته های پژوهش
یافته‌های پژوهش ۷۵
تحلیل داده ها ۸۰
فصل پنجم: بحث و تفسیر
نتیجه‌گیری ۸۷
محدودیت‌های پژوهش ۸۹
پیشنهادهای پژوهش ۸۹
خلاصه پژوهش ۹۰
منابع ۹۷
پرسشنامه اضطراب ۱۰۳
فهرست جداول
(جدول ۴-۱) : توزیع فراوانی و نمودار ستونی نمره‌های خام گروه عادی در تست اضطراب مقیاس حالت. ۷۷
(جدول ۴-۲) : توزیع فراوانی و نمودار ستونی نمره های خام گروه استثنایی در تست اضطراب مقیاس حالت. ۷۷
(جدول ۴-۳) : توزیع فراوانی و نمودار ستونی نمره های خام گروه عادی در تست اضطراب مقیاس صفت. ۷۸
(جدول ۴-۴) : توزیع فراوانی و نمودار ستونی نمره های خام گروه استثنایی در تست اضطراب مقیاس صفت. ۷۸
(جدول ۴-۵) : مشخصه های آماری تست اضطراب در مقیاس حالت به تفکیک گروه عادی و استثنایی. ۷۹
(جدول ۴-۶) : مشخصه های آماری تست اضطراب در مقیاس صفت به تفکیک گروه عادی و استثنایی. ۷۹
(جدول ۴-۷) ۸۴
(جدول ۴-۸) ۸۵
فهرست نمودارها
(نمودار ۱) : مقیاس حالت/ عادی و استثنایی ۸۳
(نمودار ۲) : مقیاس صفت/ عادی و استثنایی ۸۳

مقدمه:
فرض براین است که هر موقعیتی که بهزیستی جاندار را به خطر می اندازد و حالت اضطراب به وجود می آورد. منظور از اضطراب، هیجان ناخوشایندی است که با اصطلاحاتی مانند «نگرانی»، «وحشت» و «ترس» بیان می شود و همه ما آدمیان درجاتی از آن را گاه به گاه تجربه می کنیم. از آنجا که اضطراب به درجات گوناگونی از دلشورة خفیف گرفته تا وحشت روی می دهد، بنابراین آگاهی آدمی نسبت به سبب ناراحتی خویش نیز احتمالاً درجات گوناگونی دارد (اتکینسون و اتکینسون و هیلگارد، ترجمه براهنی، شاملو، کریمی، هاشمیان ۱۳۷۹).
روان رنجوریها اختلالاتی مبتنی بر اضطراب هستند که در آنها آگاهی از واقعیت پابرجاست ولی این آگاهی اغلب تحریف شده است. این اختلالها در نبود اختلال عضوی مغز ظاهر می شوند، اگر چه برخی از اختلالهای عضوی مغز مانند صرع، در کنار این اختلالها شیوع بیشتری دارند (ریچارد پی. هالجین ـ سوزان کراس ویتبورن، ترجمه: سیدمحمدی
پرداخت و دانلود برچسب ها:

اضطراب


معلمان كودكان استثنايي


كودكان استثنايي


كودكان عادي


بهزیستی


عقب مانده ذهني


تحقیق


پایان نامه


پروژه


پژوهش


دانلود پژوهش


دانلود تحقیق


دانلود جزوه


دانلود مقاله


دانلود پایان نامه


دانلود پروژهتحقیق


بررسي


سطح


اضطراب


معلمان


كودكان


استثنايي


(عقب


مانده


ذهني)


و


معلمان


كودكان


عادي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کافه ترفند

پروپوزال ارشد رشته جغرافیا سنجش كيفيت زندگي در مناطق شهري

دانلود مقاله با موضوع برآورد پارامترهای شکست سدهای خاکی با استفاده از شبکه های عصبی

کارآموزی و پروژه اجرای جوشکاری و بتن آرمه در ساختمان در قالبdocx در 44 صفحه

دانلود پاورپوینت آماده درس ماشین آلات کشاورزی با عنوان سم پاشها

تحلیل و شبیه سازی کدهای cdma به منظور کاهش تداخل بین کاربران

پرسشنامه ارزیابی سبک های یادگیری و تشخیص افتراقی اختلالات خاص یادگیری

بررسی مکانیسم انتقال نیرو در اتصالات خمشی تقویت شده با پشت بندهاي قائم و طراحی بر اساس روش پیشنهادي

مبانی نظری بزهکاری کودکان و نوجوانان و عوامل ایجاد بزهکاری

مبانی نظری بزهکاری کودکان و نوجوانان و عوامل ایجاد بزهکاری