دانلود رایگان


تحقیق بررسي تاثير سبكهاي دلبستگي بر رضايت زناشويي زنان متاهل شهر تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیقات متعددی نشان می دهد که رضایت از زندگی زناشویی بر سلامت روانی افراد تاثیر مهمی دارد. راه های زیادی برای تعریف رضامندی زناشویی وجود دارد .فایل با فرمت ورد و تنظیم شده 110 صفحه قابل ویرایش می باشد.

دانلود رایگان تحقیق بررسي تاثير سبكهاي دلبستگي بر رضايت زناشويي زنان متاهل شهر تهران

چکیده
تحقیقات متعددی نشان می دهد که رضایت از زندگی زناشویی بر سلامت روانی افراد تاثیر مهمی دارد. راه های زیادی برای تعریف رضامندی زناشویی وجود دارد. ارتباطات اعضای خانواده با یکدیگر به عنوان یک عامل تعیین کننده بر رضایت از زندگی زناشویی تاثیر می گذارد و به همین دلیل انتظار می رود که بر سلامت روانی آنها نیز موثر باشد.
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سبکهای دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل شهر تهران است. جامع آماری شامل کلیه زنان متاهل شهر تهران است که در سال ۸۷-۱۳۸۶ در شهر تهران سکونت دارند. به این منظور تعداد ۵۰ نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ و پرسشنامه سبکهای دلبستگی با..... استفاده شد.
پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بود و به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد.
چنانچه گفته شد که خانواده اولین تجلیگاه روابط عاطفی برای افراد است. کنش ها و چالش هایی که در محیط خانواده صورت می گیرد. پایه های تربیتی فرزندان را تشکیل می دهد، فرهنگ خانواده، شخصیت فرزند را تعیین می کند. روابط اطرافیان، تاثیر شگرف در برقراری ارتباط فرزندان با فراد جامعه دارد. و تمامی رفتارها و فرهنگ یک خانواده هر دو محور اصلی یعنی زن و شوهر می چرخد، چرا که آنان علاوه بر تعیین نوع رابطه و زندگی خود، وظیفه تربیت و ایجاد انگیزه برای زندگی بهتر فرزندان را نیز برعهده دارند.
نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به اینکه فقط رابطه سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی مثبت است.
بنابراین با افزایش سبک دلبستگی ایمن ،‌رضایت زناشویی افزایش می یابد و بالعکس.اما رابطه سبک دلبستگی ترسان ، اجتنابی و اشتغالی با رضایت زناشویی منفی است بنابراین با افزایش این سبک ها ، رضایت زناشویی کاهش می یابد و بالعکس.می توان چنین نتیجه گیری کرد که بین سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد.در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود رابطه بین سبک دلبستگی و رضایت زناشویی تایید می شود.
واژه های کلیدی: رضایت زناشویی، سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی اجتنابی، سبک دلبستگی اشتغالی، سبک دلبستگی ترسان
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول ۲
کلیات پژوهش ۲
مقدمه ۳
بیان مساله ۷
اهمیت و ضرورت پژوهش ۸
هدف پژوهش ۹
فرضیه های پژوهش ۹
متغیرهای پژوهش ۱۰
تعاریف نظری اصطلاحات ۱۰
تعاریفی عملیاتی اصطلاحات ۱۱
فصل دوم ۱۲
ادبیات و پیشینه پژوهش ۱۲
تعاریف ازدواج ۱۳
عوامل فروپاشی ازدواج ۱۳
انگیزه های ازدواج: ۱۴
انواع ازدواج ۱۶
۱- ازدواج سنتی ۱۶
۲- ازدواج های غیرسنتی ۱۷
عوامل تعیین کننده سازگاری در ازدواج ۱۸
اسلام و اهمیت ازدواج ۲۰
عوامل تاثیرگذار بررضایت از زندگی ۲۱
ارتباطات اعضای خانواده ۲۱
تاثیر شباهت بر انواع گوناگون ارتباطات ۲۲
شکل گیری ازدواج براساس جذابیت ۲۳
تاثیر زیبایی بر ارتباط و ازدواج ۲۴
تاثیر ازدواج بر سلامت جسمانی و رضایت مندی ۲۵
تاثیر ازدواج بر شادکامی و رضایت ۲۶
انتخاب همسر ۲۷
تئوری تصور از همسر مطلوب ۲۸
ارزشهای فرهنگی به عنوان منبع تشکیل ذهنی از همسر ایده آل ۲۹
تفاهم زناشویی ۳۲
رضایتمندی اسنادهای رفتارهای مطلوب و نامطلوب ۳۳
ارتباط و مذاکره ۳۷
آموختن گوش کردن ۴۰
بیان صریح احساسات خود ۴۰
پنج قاعده برای ایجاد ارتباطی سازنده ۴۱
مذاکره و توافق ۴۳
سرزنش و تفکر منفی ۴۷
رضایتمندی از زندگی زناشویی و بررسی آن در مراحل مختلف زندگی: ۴۸
بررسی مراحل مختلف زندگی خانواده : ۴۹
استرسهای خانواده و تغییرات: ۵۸
بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی ۵۹
۱- ویژگیهای شخصیتی: ۵۹
۲- ارتباطات : ۶۰
۳- حل تعارض: ۶۱
۴- مسائل مالی : ۶۲
۵- فعالیت اوقات فراغت : ۶۳
۶- رابطه جنسی: ۶۳
۷- بچه‌ها و ازدواج : ۶۴
۸- خانواده و دوستان : ۶۴
۹- نقشهای مربوط به برابری مرد و زن: ۶۵
۱۰-جهت‌گیری عقیدتی (مذهبی) : ۶۷
دلبستگی ۶۷
ویژگی دلبستگی ۶۸
ویژگی دلبستگی ایمن ۶۹
ویژگی دلبستگی اجتنابی ۶۹
ویژگی دلبستگی ترسان ۷۰
الگوهای دلبستگی در بزرگسالان و زوجین ۷۰
افراد ایمن ۷۰
افراد دلمشغول ۷۰
افراد ترسان ۷۱
افراد اجتنابی ۷۱
سبکهای دلبستگی در بزرگسالی ۷۲
تحقیقات و پژوهش های داخلی ۷۴
تحقیقات و پژوهش های خارجی ۸۰
فصل سوم ۸۸
روش پژوهش ۸۸
جامعه آماری ۸۹
نمونه و روش نمونه گیری ۸۹
طرح پژوهش ۸۹
ابزار پژوهش ۹۰
مقیاس سنجش رابطه (RAS) ۹۰
پرسشنامه سبکهای دلبستگی ۹۰
شیوه اجرا : ۹۱
روش آماری ۹۲
فصل چهارم ۹۳
تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۹۳
الف)توصیف داده ها ۹۴
ب) تحلیل داده ها ۹۶
فصل پنجم ۹۸
بحث و تفسیر ۹۸
خلاصه پژوهش ۹۹
بحث و تفسیر ۱۰۱
محدودیت ها و مشکلات ۱۰۳
پیشنهادها ۱۰۳
منابع فارسی : ۱۰۴
منابع انگلیسی : ۱۰۸
مقدمه
ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافته در آن متجلی می شود. برای اکثر بزرگسالان شادمانی در زندگی بیشتر به ازدواجی موفق و روابط زناشویی توام با رضایت وابسته است تا سایر جنبه های زندگی، جستجوی این رضایت خارها به نیازهای شخصی، خانوادگی و حتی اجتماعی فرد مرتبط است و به گونه های متفاوت وی را وادار به ازدواج و داشتن انتظارات متفاوت از شریک زندگی خود می کند(جانسون و هارویس[۱]، به نقل از میرخشتی، ۱۳۷۵).
افراد متاهلی که از زندگی زناشویی خود رضایت دارند، کمتر دچار بیماری روانی می شوند که شاید به دلیل رضایت از کل زندگی شان و احساس مسئولیت و رضامندی جنسی است. عدم توجه به ازدواج بخصوص در سنین بالا ممکن است به علت ترس از تعهد، مسئولیت و یا یک نقطه ضعف در رشد روانی فرد محسوب گردد. از طرف دیگر اینگونه افراد به علت اینکه از ثمرات یک زندگی رضایت بخش، ایمن و سرگرم کننده برخوردار نیستند، همیشه بلاتکلیف و سرگردان زندگی کرده و اکثر با توسل به لذت طلبی ها و کامجویی های بدلی به دنبال تکیه گاه های غیرحقیقی می گردند و در آنجا نیز از فشارهای روانی اسوده نیستند(میلانی فر، ۱۳۷۳).
تحقیقات متعددی نشان می دهد که رضایت از زندگی زناشویی بر سلامت روانی افراد تاثیر مهمی دارد. راه های زیادی برای تعریف رضامندی زناشویی وجود دارد. ارتباطات اعضای خانواده با یکدیگر به عنوان یک عامل تعیین کننده بر رضایت از زندگی زناشویی تاثیر می گذارد و به همین دلیل انتظار می رود که بر سلامت روانی آنها نیز موثر باشد ( به نقل از میرخشتی،
پرداخت و دانلود برچسب ها:

رضایت زناشویی


سبک دلبستگی ایمن


سبک دلبستگی اجتنابی


سبک دلبستگی اشتغالی


سبک دلبستگی ترسان


زنان متاهل


تحقیق


پایان نامه


پروژه


پژوهش


دانلود پژوهش و تحقیق


دانلود جزوه


دانلود مقاله


دانلود پایان نامه


دانلود پروژهتحقیق


بررسي


تاثير


سبكهاي


دلبستگي


بر


رضايت


زناشويي


زنان


متاهل


شهر


تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود گزارشکار صنايع لاستيكي جاويدان

پاورپوینت قيمت اوراق بهادار در مدیریت مالی

فایل word مبانی نظری سازگاري اجتماعي

پایان نامه ارشد بررسی بخشش درمانی بر پرخاشگری

مقایسه روشهاي فریمن و یوانگ در تعیین ضریب رفتار قاب هاي فولادي با مهاربندهاي کمانش تاب

سمینار آسیت و عوارض آن در طیور

جزوه درسی قواعد فقه 2 دانشگاه پیام نور

فایل word مبانی نظری رهبری خدمتگزار

دانلود گزارشکار احداث داروخانه

کتاب رمان شکوه نيلوفرانه